VERWEIJ HOEBEE GROEP
experts & taxateurs :: marine surveys & consulting engineers

- Inspecties / Taxaties -

Onze experts hebben de kennis en de ervaring voor het uitvoeren van onder meer taxaties van:

 • Binnenvaartschepen
 • Zeeschepen
 • Visserijvaartuigen
 • Baggerschepen en werkvaartuigen
 • Land- /werkmateriaal
 • Haveninstallaties
 • Allerhande technische installaties

Deze taxaties kunnen worden uitgevoerd op basis van handelswaarde, vervangingswaarde, te verzekeren waarde, executiewaarde en op basis van going concern.
Onze experts hebben eveneens ruime ervaring op het gebied van verschillende soorten inspecties, ten behoeve van verzekeraars of andere belanghebbenden.
Het betreft hier onder andere de volgende inspecties:

 • Pre-entry surveys, Casco en P&I, Quick scan
 • In- en uithuur inspecties
 • Certificerende inspecties uitvoeren voor binnenvaartschepen, bestaande uit onder andere diktemetingen, casco- en veiligheidsinspecties
 • Schade preventie onderzoek (SPO)
 • Schade Preventie Plan (SPP)(visserij)